PANUJ HOŘE
Participativní rozpočet města Kutná Hora

Město má k dispozici milion korun ze svého rozpočtu a občanů se ptá, co s nimi

Panuj Hoře je projekt participativního rozpočtu v Kutné Hoře. Jedná se o komunitní plánovací proces s jasně stanovenými pravidly. Cílem je zapojit veřejnost do rozhodování, získat její názor na dění ve městě a také propojit radnici obyvatelům a naopak obyvatele radnici. Jeho misí je vytvořit seznam projektových návrhů, které vymyslí představitelé široké veřejnosti obyvatelstva Kutné Hory a následně je realizovat s tím, že financování zajišťuje městský úřad jedním milionem korun ze svého rozpočtu. Město tedy dá svým občanům možnost podávat návrhy a následně si veřejně odhlasovat, na které z těchto návrhů budou finanční prostředky využity. Půjde o obdobný projekt participativního rozpočtování, který již proběhl v některých jiných městech, jakými jsou například Říčany (projekt ,,Řídím Říčany”), nebo Most (projekt ,,Hejbni Mostem”). Celý proces je unikátní v tom, že projektový tým, který bude vše zařizovat, se skládá ze středoškolských studentů.

AKTUALITY
1

PODÁNÍ NÁVRHŮ

Podání návrhu je možné od 15. listopadu 2020 do 15. ledna 2021 prostřednictvím formuláře.

2

PŘEDSTAVOVÁNÍ NÁVRHŮ

Představování návrhů bude probíhat formou veřejných setkání během května 2021. Datum je pro každou městskou část jiné, navrhovatel bude včasně informován emailem, který zadá ve formuláři.

3

HLASOVÁNÍ

Do hlasování postoupí ty představené projekty, které projdou technickou analýzou a budou shledané jako proveditelné. Hlasování bude probíhat pomocí služby Mobilní rozhlas a budou se ho moci zúčastnit všichni občané Kutné Hory starší 14 let.

4

REALIZACE

Za každý územní celek bude jeden návrh odhlasovaný jako vítězný. Dohromady tak bude do jednoho roka realizováno osm vítězných projektů.

NAVRHNI PROJEKT

Máš nápad, jak zlepšit svou městskou část?

Podej nám svůj návrh vyplněním formuláře!

PRAVIDLA

Pravidla kutnohorské participace

Pravidla podání návrhu

 • Návrh může podat občan s trvalým bydlištěm v Kutné Hoře starší 14 ti let do 15. ledna 2021.
 • Jeden občan může navrhnout maximálně dva projekty.
 • Projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti subjektů komerčního i nekomerčního charakteru, například náboženského či politického.
 • Navrhovatel má povinnost vystoupit alespoň jednou na veřejném setkání
 • Do hlasování postupují pouze projekty, které jsou proveditelné, byly ověřeny a prošly technickou analýzou, zajištěnou radnicí.
 • Radnice zavazuje komunikovat, sdílet navrhovatelům detaily rozhodnutí v případě, že projekt neprojde technickou analýzou.

Pravidla technické analýzy návrhů

 • Počet vybraných návrhů a návrhy, které budou následně zrealizovány, bude odpovídat těmto faktorům a vybrány podle následujícího klíče:
 • Počet hlasů, jež návrh v hlasování obdržel
 • Finanční náročnost projektu - musí odpovídat pravidlům
 • Proveditelnost (např. pozemky, na nichž by stálo navrhované dětské hřiště atp.)

Pravidla hlasování

 • Hlasovat může každý, kdo dovršil věku 14 let a bydlí nebo pracuje v Kutné Hoře.
 • Hlasování je řádně anonymizováno.
 • Hlasující budou používat aplikaci “Mobilní rozhlas”; či hlasovat papírově (případně přes další možnosti určené městským úřadem a PM týmem, které budou zveřejněné skrze propagační média participačního rozpočtu).
 • Každý občan bude mít při závěrečném hlasování možnost mezi návrhy rozdělit dva hlasy.
 • Platné hlasy budou pouze ty, které budou v souladu s pravidly uvedenými výše.
 • Pokud navrhovatel potřebuje při tvorbě, před odevzdáním návrhu pomoct s podobou návrhu, má možnost se obrátit na Radu školních parlamentů Kutné Hory.

Participační rozpočet

 • Projekt musí být realizován na veřejném prostoru a sloužit obyvatelům Kutné Hory na pozemcích vlastněných městem.
 • Projekt může být realizován i uvnitř budov sloužící veřejnosti, nebo její části, která je ve vlastnictví města (např. budovy základních škol, divadel, atp.).
 • Celková částka na všechny městské projekty je 1 mil. Kč (včetně DPH).
 • Finance budou rozděleny do 8 městských částí Kutné Hory, ve kterých je spojeno dohromady 12 částí města. (některé městské části budou spojeny s jinou částí města)
 • Na financování si mohou sáhnout návrhy které jsou buď a) investičním projektem, nebo b) kulturní akcí / aktivitou pro obyvatele Kutné Hory.
 • Doba fyzické realizace projektu nesmí překročit 12 měsíců.

Celkový rozpočet

  Celkový rozpočet 1 mil. Kč je rozdělen do 8 územních celků, v nichž je zahrnuto 12 městských částí.


  Hlouška – 150 000 Kč

  Kaňk – 130 000 Kč

  Karlov – 90 000 Kč

  Kutná Hora-Vnitřní Město & Žižkov – 150 000 Kč

  Malín & Sedlec – 150 000 Kč

  Perštejnec & Neškaredice – 90 000 Kč

  Poličany & Vrchlice – 90 000 Kč

  Šipší – 150 000 Kč
O PROJEKTU

Projektový tým

profile foto

PETR FRANC

Manažer projektového týmu

Předseda RŠP, samosprávného celku sdružujícího žáky středních a základních škol v Kutné Hoře, konzultant pro pracovní skupinu Nadačního fondu Eduzměna a jím zřízený Fond pro Kutnohorsko a člen předsednictva České středoškolské unie. Petr projektový tým řídí a jedná za něj.

profile foto

ELIŠKA GARGULOVÁ

Členka projektového týmu

Průvodkyně v Průvodcovské službě Kutná Hora. Eliška v kutnohorské participaci dbá na vyváženou alokaci financí do jednotlivých městských částí a zastává roli členky projektového týmu specializující se na historické a kulturní náležitosti regionu.

profile foto

KAROLÍNA VILÍMOVÁ

Členka projektového týmu

Místopředsedkyně RŠP, samosprávného celku sdružujícího žáky středních a základních škol v Kutné Hoře a absolventka programů pro rozvoj města, jako například projektu Lepší místo. V projektovém týmu se specializuje na komunikaci s veřejností.

profile foto

PROKOP NĚMEČEK

Člen projektového týmu

Spolu s Petrem vede spolek, který si klade za cíl obnovit nekomerční pojetí studentského majálesu v Kutné Hoře, pořádaného v duchu myšlenky studenti studentům. Prokop se v kutnohorské participaci specializuje na PR a na nábor externistů.

Kontakt

Je-li něco nejasné, zeptej se nás! Za každý dotaz jsme rádi.

NAPIŠ NÁM!

nebo pošli zprávu projektovému týmu na jejich sociální sítě!